English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi
(E-ISSN: 2757-6140)

Yayın İlkeleri

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen makalelerin tüm kaynakça kısmı hariç benzerlik oranı %20’yi geçmemeli ve benzerlik raporu da makale ile birlikte gönderilmelidir. Gönderilen yazılar ilk olarak editörler ve yazı kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar makalenin alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları olan üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemle­rin kararları doğrultusunda yazı yayınlanır veya reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivlerinde beş yıl süreyle tutulur. Belirtilmemiş hususlar için dergi sekretaryası aranarak bilgi alınabilir.