English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi
(e-ISSN: 2757-6140)

Yayın İlkeleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM), Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi (e-ISSN: 2757-6140) hakemli ve uluslararası indeksler tarafından taranan bir dergidir. Dergiye gönderilen makalelerin tüm kaynakça kısmı hariç benzerlik oranı %24’ü geçmemeli ve benzerlik raporu da makale ile birlikte gönderilmelidir. Gönderilen yazılar ilk olarak editörler ve yazı kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar makalenin alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları olan iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemle­rin kararları doğrultusunda yazı yayınlanır veya reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivlerinde beş yıl süreyle tutulur. Belirtilmemiş hususlar için dergi sekretaryasının e-posta (bityek@comu.edu.tr) adresine mail gönderilerek bilgi alınabilir. Makale(ler) ile ilgili tüm yazışmalar sadece sorumlu yazar(lar) ile yapılır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi’ne makale gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:-
1. Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir.

2. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

3. Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

4. Yayınlanmak üzere gönderilen tüm makalelerin varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

5. Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

6. Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

7. Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

8. Yazarlar makalelerini aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış makale/derleme Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi’ne gönderilemez.

9. Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

10. Makale süreciyle iligili tüm yazışmalar sadece makalenin sorumlu yazarı ile gerçekleştirilir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:-
1. Tüm çalışmaların 'Kör Hakemlik' ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir.

2. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar.

3. Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür.

4. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez.

5. Değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir.

6. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.

7. Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.

8. Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

9. Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

10. Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.

11. Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.

12. Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.

13. Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.