English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi
(e-ISSN: 2757-6140)

Makale Yazım Kuralları

Makale Şablonunda Kaynaklar Rehberi indirmek için tıklayınız.

Makale Şablonu indirmek için tıklayınız.

Telif Hakkı Devir Sözleşme Formu indirmek için tıklayınız.

Yazar Bilgi Sayfası indirmek için tıklayınız.

Yazar Makale Kontrol Listesi indirmek için tıklayınız.

 

  1. Dergiye gönderilen makalelerin tüm kaynakça kısmı hariç benzerlik oranı %24’ü geçmemeli ve benzerlik raporu da makale ile birlikte gönderilmelidir. Birden fazla dosyayı lütfen ZIP Dosyası olarak yükleyiniz.  

  2. Türkçe başlık 15 punto kalın ve sola yaslı olarak, İngilizce başlık Türkçe başlığın altına 12 punto italik, sola yaslı olarak yazılmalıdır. Her iki başlık aralığı da 6 nk olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet bölümleri 3.5 paragraf girintisi ile 9 punto ile iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Sadece Öz ve Abstract kelimeleri kalın ve 6 nk aralık ile yazılmalıdır. Tüm makalenin yazı tipi Times New Roman olmalıdır.

  3. Makalenin yazarı/yazarları, önce adı ve soyadını kalın olarak daha sonra görev yaptığı kurumu ve e-posta adresini tam ve açık olarak italik, 10 punto olarak makalenin başlığının altında bir boşluk bırakarak belirtmelidir. Yazara/yazarlara ait ORCID numaranın/numaralarının da eklenmeleri gerekmektedir.

  4. Makalenin birinci sayfasında, Türkçe, İngilizce başlık, makaleler için 120 kelimeden az olmamak üzere iki yüz kelimeyi geçmeyecek İngilizce ve Türkçe özet ile en az 3 ve en fazla 5 adet anahtar keleme yer almalıdır.

  5. Dergiye gönderilecek çalışmanın tüm metninde: Sayfa yapısı 2 cm üstten, 2 cm alttan, 1,5 cm sağdan, 2 cm soldan boşluk bırakılmalı; tek satır aralığı, Times New Roman 10 punto fontu kullanılmalı, Hizalama; iki yana yaslı, Girinti; sol: 0 cm , sağ: 0 cm ; Özel :yok; Aralık, önce 6 nk , sonra 6 nk olacak şekilde yazılmalıdır.

  6. Referanslarda parantez sistemi kullanılmalıdır. Başlık numaralarında, sayılar Girişten itibaren verilmelidir. Başlık ve alt başlıklar numaralanmalıdır. Örneğin: 1. Giriş, 2. Materyal ve Yöntem, 2.1. Materyal, 2.2. Yöntem şeklinde yazılmalıdır. Şekiller, tablolar, kaynakça, notlar ve özet kısımları dâhil olmak üzere özgün makale metini toplam 15 sayfayı ve derleme makelesinin metini ise 30 sayfayı geçmemelidir.

  7. Ana başlıklar büyük harflerle, 11 punto, koyu, alt başlıklar ise 10 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük, iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır.

  8. Tablo başlıkları tablonun üstüne numara vererek 9 punto olarak yazılmalı ve belli bir kaynaktan alınıyorsa tablonun altına kaynağı yazılmalıdır. Şekil başlıkları şeklin altına numara vererek 9 punto olarak yazılmalı ve belli bir kaynaktan alınıyorsa şeklin altına kaynağı yazılmalıdır. Şekil ve tablo başlıkları hem Türkçe hem de İngilizce'de verilmelidir.

  9. Atıflar dipnot yerine metin içinde parantez açılarak yazar/yazarlar ve yıl verilerek yapılmalıdır.

... boyunca sürmüştür (Yelkikalan, 2010).

…yer verilmiştir (Erdem, 2004).

.....özetlemek mümkündür (Schein, 1990).

.....ortaya konulmuştur (Baboo ve Alatürk, 2023).

..... yazar sayısı ikiden fazla olduğunda (Ersoy vd., 2012). şeklinde yazılmalıdır.

Yazıda kullanılan kaynaklar metin içinde "yazar soyadı ve basım yılı” şeklinde gösterilmelidir.

  1. Kaynakça listesinde kaynaklar soyadı alfabetik sırasına göre dizilmelidir. Soyadı tamamen ismin ise sadece baş harfi büyük olarak yazılmalıdır. Kitaplarda: Yazar Soyadı, Adı. (Basım Yılı). Kitap Adı. Yayın Evi, Basım Yeri.

Alatürk, F. ve Ali, B. (2020). İşletmecilikle İlgili Genel Bilgiler. Detay Yayıncılık, Çanakkale.

Alatürk, F. (2022). Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, Çanakkale.

Makalelerde: Yazar Soyadı, Adı. (Basım Yılı). Makale Başlığı. Dergi Adı, Cilt (Sayı): Sayfa Aralığı.

Ali, B. (2023). Issues in Entrepreneurship Education. International Journal of Agriculture, 32 (2): 73-84.

Kitap İçinde Derleme: Alatürk, F. (2009). Economic Performance in the Middle East and North Africa. R. Çakmakçı ve B. Ali (Der.), Pazarlama Stratejileri, Beta Yayınları, Çanakkale.

Kitap İçinde Özgün Makale/Bölüm: Çakmakçı, R. (2008). Anel Telekom. Z. Pekar (Edt.), Kapitalfx Araştırma, İş Dünyası ve Gelişmeleri Yazıları (265-300). Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:21, Çanakkale.

Dergide Yayımlanmış Yazarsız Makale: 2017 Doların Yılı Olabilir (2023, Aralık 17). Aktüel, 23, 27.

Gazetede Yayımlanmış Yazarsız Makale: Dolar Fiyatı Geçen Yıla Oranla %0.27 Arttı (2021, Nisan 17). Sabah Gazetesi, s. 7.

İnternetten alıntı: Öncelikle varsa yazar Sayadı ve Adı (İlk harfi sadece), Web sitesinin sahibinin, sırasıyla, kısa ve uzun adları, “varsa makale ya da alt-alan adı”, erişimin yapıldığı gün.ay.yıl.

İnternetten alıntılar makale metni içerisinde: ....... dolar ve euro artışları gözlemlenmiştir (TÜİK, 2023). ….. başka bir deyişle değişim kısa sürelidir (The New York Times, 2022).

Kaynakçada: TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyatları İndeksi, http://www.tuik.gov.tr/, 24.01.2017.

Wiilam, Q., The New York Times, Cover İmage, http://www.nytimes.com/, 27.04.2023.