English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi
(E-ISSN: 2757-6140)

Makale Yazım Kuralları

Yazım Kılavuzu şablonunu indirmek için tıklayınız...

Telif Hakkı Devir Sözleşmesini indirmek için tıklayınız...

  1. Dergiye gönderilen makalelerin tüm kaynakça kısmı hariç benzerlik oranı %20’yi geçmemeli ve benzerlik raporu da makale ile birlikte gönderilmelidir. Birden fazla dosyayı lütfen ZIP Dosyası olarak yükleyiniz.  
  2. Türkçe başlık 15 punto kalın ve sola yaslı olarak, İngilizce başlık Türkçe başlığın altına 12 punto italik, sola yaslı olarak yazılmalıdır. Her iki başlık aralığı da 6 nk olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet bölümleri 3.5 paragraf girintisi ile 9 punto ile iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Sadece Özet ve Abstract kelimeleri kalın ve 6 nk aralık ile yazılmalıdır. Tüm makalenin yazı tipi Times New Roman olmalıdır.
  3. Makalenin yazarı/yazarları, önce adı ve soyadını kalın olarak daha sonra varsa akademik unvanıyla birlikte görev yaptığı kurumu ve e-posta adresini tam ve açık olarak italik, 10 punto olarak makalenin başlığının altında bir boşluk bırakarak belirtmelidir.
  4. Yazının birinci sayfasında, Türkçe, İngilizce başlık, makaleler için 120 kelimeden az olmamak üzere iki yüz kelimeyi geçmeyecek İngilizce ve Türkçe özet ile en fazla 5 adet anahtar sözcük yer almalıdır.
  5. Dergiye gönderilecek çalışmanın tüm metninde: Sayfa yapısı 2 cm üstten, 2 cm alttan, 1,5 cm sağdan, 2 cm soldan boşluk bırakılmalı; Tek satır aralığı, Times New Roman 10 punto fontu kullanılmalı, Hizalama; iki yana yaslı, Girinti; sol: 0 cm , sağ: 0 cm ; Özel :yok; Aralık, önce 6 nk , sonra 6 nk olacak şekilde yazılmalıdır.
  6. Referanslarda parantez sistemi kullanılmalıdır. Başlık numaralarında, sayılar Girişten itibaren verilmelidir. Başlık ve alt başlıklar numaralanmalıdır. Örneğin: 1. Giriş 2. Liderlik Yönetimi 2.1. Liderlik Yönetimini Etkileyen Unsurlar Şekiller, tablolar, kaynakça, notlar ve özet kısımları dâhil olmak üzere metin toplam 25 sayfayı geçmemelidir.
  7. Ana başlıklar büyük harflerle, 11 punto, koyu, alt başlıklar ise 10 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük, iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır.
  8. Tablo başlıkları tablonun üstüne numara vererek 9 punto olarak yazılmalı ve belli bir kaynaktan alınıyorsa tablonun altına kaynağı yazılmalıdır. Şekil başlıkları şeklin altına numara vererek 9 punto olarak yazılmalı ve belli bir kaynaktan alınıyorsa şeklin altına kaynağı yazılmalıdır.
  9. Atıflar dipnot yerine metin içinde parantez açılarak, tarih ve sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

... boyunca sürmüştür (Yelkikalan, 2010: 51-59).

…yer verilmiştir (Erdem, 2004: 175-189).

özetlemek mümkündür (Schein, 1990: 1-33).

(yazar sayısı ikiden fazla yazar olduğunda) (Ersoy vd., 2012: 643-661).

Yazıda kullanılan kaynaklar metin içinde "yazar soyadı, basım yılı: sayfa numarası” şeklinde gösterilmelidir.

  1. Kaynakça listesinde kaynaklar soyadı alfabetik sırasına göre dizilmelidir. Soyadı büyük harfle, ismin sadece baş harfi yazılmalıdır. Kitaplarda: Yazar Soyadı, Adı. (Basım Yılı). Kitap Adı. Yayın Evi, Basım Yeri.

PARILTI, N. ve AYDINTAN, B. (2008). İşletmecilikle İlgili Genel Bilgiler. Detay Yayıncılık, Ankara.

DEMİR, A. (2001). Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Makalelerde: Yazar Soyadı, Adı. (Basım Yılı). "Makale Adı", Dergi Adı, Cilt (Sayı): Sayfa Aralığı.

RAICHAUDHURI, A. (2005). “Issues in Entrepreneurship Education”. Decision, 32: 2- 73-84.

Derleme Kitap R.K GOEL , (2009). “Economic Performance in the Middle East and North Africa”, S. Sayan ve D. Acemoğlu (Der.), Pazarlama Stratejileri, Beta Yayınları, İstanbul.

Kitap İçinde Makale ERKAN, E. (2008). “Anel Telekom”. Z. Pekar (Der.), Kapitalfx Araştırma, İş Dünyası ve Gelişmeleri Yazıları (265-300). Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:21, Ankara.

Dergide Yayımlanmış Yazarsız Makale 2017 Doların Yılı Olabilir (2016, Aralık 16). Aktüel, 13, 17.

Gazetede Yayımlanmış Yazarsız Makale Dolar Fiyatı Geçen Yıla Oranla %0.27 Arttı (2010, Şubat 24). Sabah Gazetesi, s. 4.

İnternetten alıntı: Öncelikle varsa yazar adı, Web sitesinin sahibinin, sırasıyla, kısa ve uzun adları, “varsa makale ya da alt-alan adı”, erişimin yapıldığı gün.ay.yıl.

İnternetten alıntılar makale metni içerisinde: ....... dolar ve euro artışları gözlemlenmiştir. (TÜİK, 2009). ….. başka bir deyişle değişim kısa sürelidir (The New York Times, 2009).

Kaynakçada: TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, “Tüketici Fiyatları İndeksi”, http://www.tuik.gov.tr/, 24.01.2017 Wiilam, Q., The New York Times, “Cover İmage”, http://www.nytimes.com/, 24.01.2017.