English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi
(e-ISSN: 2757-6140)

Amaç ve Kapsam

Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi (BİTYED), küresel, ulusal, sektörel ve bölgesel düzeyde bilim, teknoloji, inovasyon ekosistemi ve değer zincirinin gelişmesi amacıyla bilimsel yayın şartlarına uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları bilimsel yayıncılık ilkelerine ve etik kurallara uygun bir şekilde değerlendirerek elektronik olarak yayınlamayı amaçlamaktadır.

Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi (BİTYED), küresel, ulusal, sektörel ve bölgesel düzeyde bilim, teknoloji, inovasyon ekosistemi ve değer zincirinin gelişmesi amacıyla aşağıdaki belirtilen alanlarda multidisipliner bir yaklaşımla özgün bilimsel ve kaliteli derleme makaleleri yayınlayan hakemli uluslararası veri tabanları tarafından taranan bir dergidir.

Derginin Kapsamındaki Alanlar:

 • Küresel Bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemi
 • Küresel Bilim, teknoloji ve inovasyon değer zinciri
 • Ulusal bilim, teknoloji ve inovasyonekosistemi ve geliştirilmesi
 • Sektörel bilim, teknoloji ve inovasyonekosistemi ve geliştirilmesi
 • Bölgesel bilim, teknoloji ve inovasyonekosistemi ve geliştirilmesi
 • Ulusal bilim, teknoloji ve inovasyon küresel rekabet gücünün geliştirilmesi
 • Sektörel bilim, teknoloji ve inovasyon küresel rekabet gücünün geliştirilmesi
 • Ulusal stratejik teknolojileri geliştirme politika ve stratejileri
 • Ulusal stratejik ürün-hizmetlerin geliştirme politika ve stratejileri
 • Ulusal düzeyde bilim, teknoloji ve inovasyon SWOT Analizleri
 • Sektörel düzeyde bilim, teknoloji ve inovasyon SWOT Analizleri
 • Bölgesel düzeyde bilim, teknoloji ve inovasyon SWOT Analizleri
 • Kamu sektöründe bilim, teknoloji ve inovasyonekosistemi ve geliştirilmesi
 • Özel Sektörde bilim, teknoloji ve inovasyonekosistemi ve geliştirilmesi
 • İşletmelerde bilim, teknoloji ve inovasyon değer zincirinin geliştirilmesi
 • Firma Düzeyinde bilim, teknoloji ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi
 • Ulusa Düzeyde bilim, teknoloji ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi
 • Bilim, teknoloji ve inovasyonda milli eğitim politika ve stratejilerinin geliştirilmesi
 • Bilim, teknoloji ve inovasyondayüksek öğrenim politika ve stratejilerinin geliştirilmesi
 • Ulusal araştırma Ar-Ge ekosistemi ve geliştirilmesi
 • Ulusal bilim insanı ve araştırmacı ekosistemi ve geliştirilmesi
 • Ulusal Ar-Ge ekosistemi ve geliştirilmesi
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ekosisteminin Güçlendirilmesi
 • Bilim, teknoloji ve inovasyonda dışa bağımlılığın azaltılması
 • Araştırma Üniversitelerinin Geliştirilmesi
 • Teknoparkların Geliştirilmesi
 • Bilim, teknoloji ve inovasyon teşvik sistemlerinin geliştirilmesi
 • Bilim, teknoloji ve inovasyon finansman sistemlerinin geliştirilmesi
 • Bilim, teknoloji ve inovasyon girişimcilik sistemlerinin geliştirilmesi
 • Bilim, teknoloji ve inovasyon stratejik planlarının geliştirilmesi
 • Endüstriyel Devrimlere uyum politika ve stratejileri
 • Bilimsel Devrimleri
 • Teknoloji Dalgaları
 • Bilim, teknoloji ve inovasyonda başarılı ülke politika ve stratejileri
 • Bilim, teknoloji ve inovasyonda başarılı işletme politika ve stratejileri
 • Organize Sanayi bölgelerinin geliştirilmesi politika ve stratejileri
 • Bölgesel kalkınma politika ve stratejileri
 • Bilim, teknoloji ve inovasyonda STK’ların rolünün geliştirilmesi
 • Bilim, teknoloji ve inovasyon tarihi
 • Türkiye’de bilim, teknoloji ve inovasyon değer zincirinin gelişimi
 • Medeniyetlerde bilim, teknoloji ve inovasyon değer zincirinin gelişimi
 • Diğer alanlar