English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi
(E-ISSN: 2757-6140)

Yayın Politikası

“Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi” (BİTYED) Dergisi hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar ilk olarak editörler ve yazı kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar makalenin alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları olan üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemle­rin kararları doğrultusunda yazı yayınlanır veya reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivlerinde beş yıl süreyle tutulur. Belirtilmemiş hususlar için dergi sekretaryası aranarak bilgi alınabilir.