Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Bilim-Teknoloji-Yenilik Ekosistemi Dergisi
(E-ISSN: 2757-6140)